Video från Stockholms Handelskammares lunchseminarium

Stockholms Handelskammares lunchseminarium ”Energikrisen – hur ska Stockholm klara vintern?” hölls måndagen den 7 november. Ngenics vd Björn och Tibbers Sverigechef Filip pratar om vad företag och hushåll kan göra för att hålla nere energikostnaderna. Smarta tips och råd. Kika in videon!

Debattartikel om energigemenskaper

Det är dags att satsa på energigemenskaper och skapa en mer hållbar och kostnadseffektiv lösning för framtidens energiförsörjning.