Nordic Propeye slutför förvärvet av Ngenic AB:s IMD-verksamhet

Vi har tillsammans arbetat fram en övergångsplan som gör att kunderna påverkas minimalt, och i förlängningen positivt.

– Ngenics verksamhet kommer framgent att fokusera på energistyrning och energimarknad, säger Björn Berg, VD på Ngenic AB.

Läs hela pressmeddelandet här!

Träffa Ngenic i Almedalen

På plats i Visby under Sveriges mest intensiva vecka för kunskapsutbyte finns Ngenics vd, Björn Berg, och vår System Integration Architect, Joachim Lindborg.