Hör av dig till oss.

Support

Redan kund och behöver hjälp med din Ngenic Tune? Se vår supportsida för information och kontaktalternativ!

Till Support

Uppsala

Besöks- och postadress:

Kungsgatan 41
753 21 Uppsala

Stockholm

Besöksadress:

Åsögatan 122
116 24 Stockholm