Om Ngenic

Ngenic är ett energiteknikföretag grundat 2010 som digitaliserar och effektiviserar energisystem. Vi är ledande inom smarta energitjänster som förändrar energisystemet i grunden – utan att vara krävande att integrera och använda. Vi använder nämligen den befintliga infrastrukturen i el- och fjärrvärmenätet för att kostnadseffektivisera, samtidigt som slutkonsumenten får en ökad komfort hemma.

Vår första konsumentprodukt var den smarta termostaten Ngenic Tune, som sedan följdes av energimätartillägget Ngenic Track. För företag har vi utvecklat tjänster för bland annat laststyrning och individuell mätning och debitering (IMD). Våra produkter och tjänster används över hela Norden och vi samarbetar med över 30 energibolag och 150 fastighetsägare. Idag finns våra tjänster i över 5 miljoner kvadratmeter fastigheter.

Ngenic fungerar som en aggregator: vi förenar data från ett stort antal mindre förbrukare och lagringsmedium (exempelvis värmepumpar, elpannor, batterilager och elbilsladdare). När många enheter styrs tillsammans kan energisystemet optimeras, effektiviseras och balanseras upp i bristsituationer. Därför har vi också samma teknikplattform och data som grund oavsett om du är konsument, fastighetsägare eller ett energibolag.

Vi är en oberoende aktör på energimarknaden, utan att vara bundna till varken specifika energibolag eller fastighetsägare. Därför kan vi leverera produkter och tjänster brett till många olika bolag och privatpersoner. Vi finns idag i Uppsala, Stockholm, Estland och Polen med huvudkontor i Uppsala.

Genom åren har vi tilldelats en rad utmärkelser och priser, bland annat:

  • Almedalens framtidspris (2012)

  • ISGAN Award of Excellence (för projektet VäxEl, 2018)

  • Årets framtidsföretag – Energieffektiviseringsföretagen (2019)

  • Ett av få svenska bolag på European Institute of Innovation and Technology’s lista över de mest kommersiellt attraktiva innovationerna inom hållbar energi

Vi är noterade på Nasdaq First North Growth Market (Ticker: NGENIC).

Vår drivkraft är att utveckla tjänster som hjälper konsumenter, fastighetsägare och energibolag att bidra till ett mer hållbart samhälle. Vill du veta mer? Kontakta oss.

Ramavtal

Medlemsföretag i