Gridtuner

Med Gridtuner lastbalanserar du ditt elnät – samtidigt som dina kunder blir smartare elkonsumenter. Gridtuner använder vår Ngenic Tune-teknologi för att optimera ditt nät och ge kunderna en jämn och bekväm inomhustemperatur, som de dessutom kan styra själva. Allt detta samtidigt som ni tillsammans är med och moderniserar hela energisystemet mot en digital, smart och effektiv framtid.

Kontakta säljteamet
Sinfra

Enkel överblick.
Avancerad kontroll.

Med Gridtuner är det enkelt att få överblick på hur energileveransen ser ut hos slutkund med tillägget Ngenic Track. Det ger möjlighet till bättre driftoptimering och nätplanering – men även bättre förståelse och prognoser, både i ett kortsiktigt driftperspektiv och för en längre investeringshorisont.

Trots de avancerade funktionerna är appens gränssnitt användarvänligt och ger en bra överblick för driftpersonal. Det gör det enkelt att snabbt fatta beslut om åtgärder i nätet och ger därmed en ökad kontroll och trygghet.

Ökad energileverans.
Mindre åtgärder.

Gridtuner använder sig av nätets befintliga infrastruktur. En stor fördel med det är att effekten blir markant bättre – utan kostsamma nätrenoveringar. Genom att Gridtuner sänker de få men högsta effekttopparna i nätet kan mer energi levereras ut, och eftersom infrastrukturen är en stor del av kostnaderna i distributionen av energi så innebär det ökad lönsamhet och konkurrenskraft. Fler kan ju nämligen dela på samma kostnader – och det tjänar alla på, både du som energibolag och slutkunderna.

En oberoende aktör.
Flera fördelar för både el- och fjärrvärmenät.

Vi på Ngenic är Sveriges ledande oberoende aktör inom aggregerade energitjänster och kundflexibilitet. Gridtuner gör skillnad – både för dig med elnät och fjärrvärmenät. Se hur här!

Elnät

  • Sänk dina kostnader mot överliggande nät
  • Undvik topparna och minska risken för böter
  • Möt flexibiliteten i efterfrågan (viktigare än någonsin tack vare ökad andel förnyelsebar energiproduktion och omställningen av transportsektorn)
  • Ge dina kunder ett optimalt inomhusklimat, sänkt förbrukning och enkel temperaturstyrning

Upplands Energis elnät, norr om Uppsala, använder Gridtuner sedan 2014. Där hjälper villornas värmepumpar till att minska belastningen på elnätet – utan komfortförlust eller höjda nätavgifter. Det tjänar alla på!

Fjärrvärmenät

  • Laststyr ditt nät för att undvika dyr spetslastproduktion
  • Leverera upp till 20 % mer energi i befintligt nät
  • Minska förlusterna och öka livslängden
  • Prioritera varmvattenberedning när det är relevant
  • Få ett smartare nät som leder till bättre ekonomi och miljö
  • Ge dina kunder ett optimalt inomhusklimat, sänkt förbrukning och enkel temperaturstyrning

Fjärrvärmenätet i Åre är det första i världen där hela nätet digitaliseras – och även inkluderar styrning hos kunderna. Där fördelar Gridtuner den vattenburna värmen bättre inom orten och sparar ca 250 MWh energi per år.

Beställ Gridtuner idag

Vill du veta mer?

Gör en intresseanmälan så hör vi av oss med mer information.

Kontakta säljteamet