Träffa Ngenic i Almedalen

Vill du lära dig nytt om framtidens energilösningar under Almedalsveckan?

På plats i Visby under Sveriges mest intensiva vecka för kunskapsutbyte finns Ngenics vd, Björn Berg, och vår System Integration Architect, Joachim Lindborg. De träffar dig gärna för att utbyta kunskap och diskutera energilösningar. Du är också inbjuden att lyssna när de talar från några av veckans viktigaste scener inom energi, fastighet och hållbarhet, bland annat vid dessa seminarier:

Tisdag 25 juni kl. 14:30 – 15:15
Energigemenskaper – här för att stanna?
Arrangör: Sustainable Innovation

Onsdag 26 juni kl. 13:00 – 14:00
Nya flexibla elnätstariffer för ett smartare nyttjande av det lokala elnätet.
Arrangör: Energicentrum Gotland

Torsdag 27 juni kl. 15:00 – 16:00
Vem ansvarar för att energieffektiviseringen blir av i Sverige?
Arrangör: Ngenic, Energieffektiviseringsföreningen, Energicentrum Gotland, GodEl

Vi ses i Almedalen!