Styrelse & revisor

Roger Karlsson

Styrelseordförande
Styrelseledamot sedan 2015

Har arbetat med elnät, vattenkraftproduktion, vindkraft, solkraft och elhandel både fysisk och finansiell handel. Har varit anställd i både kommunala som privata kraftbolag. Grundade elhandelsbolaget Scandem AB i Örebro som blev största oberoende elhandelsbolag i Norden med en kraftomslutning på ca 13 TWh per år. Scandem såldes 2010 till det kommunala kraftbolaget Jämtkraft AB. Sedan 2014 har Roger jobbat enbart med sitt privata bolag ScanForce Holding AB, som investerar i mindre bolag inom företrädesvis energibranschen.

 • Född: 1957
 • Utbildning: Elkraftingenjör, 4-årig tekniskt gymnasium
 • Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i Helios Nordic Energy AB samt Stall Edelstoff AB. Ordförande i Brf Återvändan 2.
 • Aktieinnehav i Ngenic: 36 106
 • Optioner i Ngenic: 0
 • Övrigt: Roger Karlsson är oberoende i förhållande till bolaget och dess ledande befattningshavare och oberoende i förhållande till större aktieägare.

Melinda Elmborg

Styrelseledamot
Styrelseledamot sedan 2021

Började sin karriär som investerare inom Venture Capital. Har sedan 2018 drivit det egna bolaget Startup Action för konsultverksamhet och coaching mot startupgrundare. Sedan 2020 är hon också med och driver acceleratorn Fast Track Malmö, där hon investerar i och coachar 9 bolag per år.

 • Född: 1991
 • Utbildning: Kandidatexamen i ekonomi vid Handelshögskolan i Göteborg. Master of Management vid EMLyon Business School i Frankrike.
 • Andra pågående uppdrag: -
 • Aktieinnehav i Ngenic: 0
 • Optioner i Ngenic: 0
 • Övrigt: Melinda Elmborg är oberoende i förhållande till bolaget och dess ledande befattningshavare och oberoende i förhållande till större aktieägare.

Fredrik Fernlund

Styrelseledamot
Styrelseledamot sedan 2013. VD 2010 - 2012. Grundare.

 • Född: 1986
 • Utbildning: Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik, Uppsala Universitet
 • Andra pågående uppdrag: -
 • Aktieinnehav i Ngenic: 281 289
 • Optioner i Ngenic: 0
 • Övrigt: Fredrik Fernlund är beroende i förhållande till bolaget och dess ledande befattningshavare och beroende i förhållande till större aktieägare.

Alexandra Fürst

Styrelseledamot
Styrelseledamot sedan 2021

COO Nordic på Dustin group. Tidigare EVP Business Development & IT på Wasa Kredit, VP Financial Services Sweden på Tieto.

 • Född: 1973
 • Utbildning: Industriell ekonomi, Linköpings tekniska högskola
 • Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i Polarcape AB.
 • Aktieinnehav i Ngenic: 0
 • Optioner i Ngenic: 0
 • Övrigt: Alexandra Fürst är oberoende i förhållande till bolaget och dess ledande befattningshavare och oberoende i förhållande till större aktieägare.

Lars Roth

Styrelseledamot
Styrelseledamot sedan 2023

CGO på MedHelp Care samt haft flertalet roller i Telia Company, inklusive Vice President Consumer och Vice President Innovestments. Lars är medgrundare av Bright Energy AB och har suttit i flertalet bolagsstyrelser, bland annat Zound Industries.

 • Född: 1977
 • Utbildning: Master of Science and Engineering, KTH
 • Andra pågående uppdrag: Ordförande i Root Digital Group. Styrelseledamot i Bright Energy. VD i Q Industries Lars Roth AB.
 • Aktieinnehav i Ngenic: 12 137
 • Optioner i Ngenic: 0
 • Övrigt: Lars Roth är oberoende i förhållande till bolaget och dess ledande befattningshavare och oberoende i förhållande till större aktieägare.

Karim Sahibzada

Styrelseledamot
Styrelseledamot sedan 2020

Sedan 2016 verksam och medgrundare till Vault Investment Partners AB som i sin tur grundat av Polar Structure AB, Randviken Fastigheter AB (publ) samt Stadsviken Holding AB. Tidigare medgrundare av det sedermera börsnoterade Hemfosa Fastigheter AB (publ) där Karim även var chefjurist samt finanschef. Tidigare verksam ca 12 år på advokatbyråer bl.a. Vinge KB samt AJB Bergh Advokatbyrå vilken 2007 gick ihop med den engelska advokatfirman Ashurst LLP. Karim var delägare och verkställande direktör på såväl AJB som Ashurst.

 • Född: 1971
 • Utbildning: Jur Kand, LLM Uppsala Universitet
 • Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i Randviken Fastigheter AB (publ) samt Polar Structure AB. Styrelseledamot i Vault Investment Partners AB och Stadsviken Holding AB samt styrelseledamot eller suppleant i samtliga dotterbolag till ovanstående bolag.
 • Aktieinnehav i Ngenic: 880 709
 • Optioner i Ngenic: 0
 • Övrigt: Karim Sahibzada är oberoende i förhållande till bolaget och dess ledande befattningshavare och oberoende i förhållande till större aktieägare.

Lars Kylberg

Revisor

Lars Kylberg vid Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB är bolagets revisor.