Ngenic Tune

Så funkar det

Innegivaren

… samlar in information om temperatur, solinstrålning och luftfuktighet.

Styrdosan

…kollar samtidigt av utetemperaturen.

Gatewayen

…tar emot all information från innegivaren och styrdosan och slussar den vidare upp i molnet.

I molnet

…görs körningen mot algoritmer och ditt hus historik samt din önskade temperatur. Och ut kommer ett värde.

Gatewayen

…får tillbaka värdet och slussar vidare det till…

Styrdosan

…och den pratar med ditt värmesystem och ser till att du får maximal komfort till minimal kostnad.