Tidningen Energi om världens smartaste elnät

I senaste numret av Tidningen Energi uppmärksammas VäxEl-projektet i Björklinge, även kallat världens smartaste elnät. Projektet drivs av Sustainable Innovation, Upplands Energi, Ngenic, Ferroamp, ChargeStorm och Stuns Energi med stöd av Energimyndigheten.

Läs mer

Debattartikel om energigemenskaper

Det är dags att satsa på energigemenskaper och skapa en mer hållbar och kostnadseffektiv lösning för framtidens energiförsörjning.