Storskalig styrning och optimering av hela energinät

Vi på Ngenic är Sveriges ledande oberoende aktör inom aggregerade energitjänster och kundflexibilitet. Gridtuner gör skillnad – både för dig med elnät och fjärrvärmenät. Möt Ellen Lindblom – Data Scientist på Ngenic.

Vad gör en Data Scientist på Ngenic?
Jag tar fram prognoser av effektförbrukning och flexibilitet. Dessa används för både flexmarknader och för automatisk nätstyrning. Jag jobbar mest med Ngenics tjänst Gridtuner och just nu även projektet Autoflex i Sala-Heby Energis nät. Syftet med Autoflex är att skapa nytta både för det enskilda hushållet och kollektivet av hushåll genom att minska belastningen på elnätet.

Vad är det bästa med ditt jobb?
Det bästa är att jag får jobba med så roliga saker som algoritmer för styrning och optimering. Ett plus är såklart att detta bidrar till att minska klimatpåverkan och stödjer omställningen till ett mer hållbart, smart och digitaliserat energisystem.

Vill du veta mer om våra smarta energitjänster – kontakta oss.
Vi ser fram emot att höra ifrån dig! 

Debattartikel om energigemenskaper

Det är dags att satsa på energigemenskaper och skapa en mer hållbar och kostnadseffektiv lösning för framtidens energiförsörjning.