Se video från Ngenics presentationer på Framtidens Elsystem

Han är en populär talare vår vd så det blir en miniserie på 3 avsnitt från Powercircle och Energimyndighetens konferens Framtidens Elsystem. Med utgångspunkt i SamspEL, Energimyndighetens forsknings- och innovationsprogram, presenterades den 18 oktober några av de mest spännande och aktuella projekten i det svenska elsystemet.

 

 

Filmtips nr 1! Avslutande reflektioner från CoordiNet projektet.

 

Filmtips nr 2! Här pratar Ngenics vd om flexibilitet i framtidens elsystem och vårt projekt AutoFlex som drivs av Sala-Heby Energi Elnät, Ngenic, Uppsala universitet, HESAB, STUNS och Sweco med finansiering av Energimyndigheten. Syftet med projektet är att nyttja elnätet mer effektivt och därmed minska belastningen på nätet när den stora efterfrågan på el snabbt ökat.

 

Filmtips nr 3! Slutdiskussion och medskick till det nya regeringsuppdraget med fokus på ett mer flexibelt elsystem.

Debattartikel om energigemenskaper

Det är dags att satsa på energigemenskaper och skapa en mer hållbar och kostnadseffektiv lösning för framtidens energiförsörjning.