Se Ngenics presentation på Redeyes event Smart Energy

Ngenics vd presenterade på Redeyes event Smart Energy den 16 mars.

Här kan nedan du se hela presentationen och frågestunden efteråt.

Debattartikel om energigemenskaper

Det är dags att satsa på energigemenskaper och skapa en mer hållbar och kostnadseffektiv lösning för framtidens energiförsörjning.