Så placerar du din innegivare

Innegivaren är en viktig del av Ngenic Tune och spelar en central roll i att ge dig en så jämn inomhustemperatur som möjligt. I många fall räcker det med att placera innegivaren i ett rum mitt i huset men för vissa hustyper kan man behöva tänka till lite extra. Därför har vi satt ihop tre tips som kan vara bra att tänka på:

1. Undvik placering nära värmekällor

Om innegivare placeras nära en värmekälla som till exempel en eldstad så kan det leda till att rum som är långt borta från innegivaren blir kalla när du eldar. Du undviker enkelt det genom att placera innegivaren på en mer neutral plats i huset som inte blir lika varmt av eldningen. Det är också bra att undvika placering när andra värmekällor – som till exempel ugnen i köket eller den där gamla plasmateven på 50 tum som du köpte på julrean 2006.

2. Hitta rätt våning

I vissa hus kan det ibland bli för kallt på andra våningar än den där innegivaren är placerad, och det kan bero på hur värmesystemet är dimensionerat.

Vi kan ta ett tvåplanshus som exempel: I huset finns det några få radiatorer på övervåningen och på nedervåningen, där innegivaren är placerad, finns det golvvärme över stora ytor. Radiatorer behöver normalt sett en högre temperatur på vattnet jämfört med golvvärme, men eftersom Ngenic Tune begränsar temperaturen på vattnet som kommer ut från värmesystemet kan det ibland bli en otillräcklig temperatur för radiatorerna på övervåningen.

Det första man ska göra i det fallet är att se till att termostaterna på övervåningen är helt öppna. Ibland kan man också behöva lufta radiatorerna eller motionera termostatventilerna. Om inte det löser problemet kan det vara läge att flytta innegivaren till övervåningen istället, och istället begränsa värmen för bottenplanet med det befintliga styrsystem som finns för golvvärmen.

3. Värm upp källaren under sommarhalvåret

Ett liknande exempel är hus med källare som kan behöva lite extra värme även på sommaren. Då kan man behöva ha innegivaren i källaren samtidigt som termostaterna på övervåningen stängs helt eller delvis för att det inte ska bli för kallt i källaren. Lite grundvärme i källaren även på sommaren är även bra för att driva bort fukt som kan ställa till med problem i huset. Om man har flera innegivare så kan man ställa om vilken som ska användas som referens för styrningen i appen där man ändrar sin önskade temperatur. Det kan vara lämpligt att styra från en innegivare som sitter i källaren under sommarhalvåret och på övervåningen på vinterhalvåret. Flera kunder har även haft bra resultat av att sätta innegivaren mellan två plan, till exempel på väggen i trappen ner till källaren.

Om du undrar något eller behöver flera tips så kan du alltid höra av dig till support@ngenic.se.