Ny video om Tune Highrise

Snerikes Nation byggdes 1620 till 1960 – Tune Highrise
ska ge jämn temperatur på 20 000 m²

Peter Forsgren är intendent på Sörmland Närkes nation och studentbostäder i Uppsala. Här berättar han om resan mot en jämn inomhustemperatur, över året och över dygnets alla timmar, till ett stort fastighetsbestånd med vitt skilda förutsättningar.

Läs mer om Tune Highrise här!