Ny video om Tune Highrise

Snerikes Nation byggdes 1620 till 1960 – Tune Highrise
ska ge jämn temperatur på 20 000 m²

Peter Forsgren är intendent på Sörmland Närkes nation och studentbostäder i Uppsala. Här berättar han om resan mot en jämn inomhustemperatur, över året och över dygnets alla timmar, till ett stort fastighetsbestånd med vitt skilda förutsättningar.

Läs mer om Tune Highrise här!

Träffa Ngenic i Almedalen

På plats i Visby under Sveriges mest intensiva vecka för kunskapsutbyte finns Ngenics vd, Björn Berg, och vår System Integration Architect, Joachim Lindborg.