Nordic Propeye AB avser förvärva Ngenic AB:s IMD-verksamhet

Ngenic AB har idag tecknat avtal med Nordic Propeye AB om att avyttra samtliga aktier i dotterbolaget Ngenic Sverige AB. I affären ingår även verksamheten i Polen som är ett helägt dotterbolag till Ngenic Sverige AB.

– IMD är en mogen marknad där skalfördelar är viktiga. Ngenics kärnverksamhet är styrning och energimarknader, medan IMD är central hos Nordic Propeye. Därför är vi övertygade om att IMD-affären kommer utvecklas bättre med Nordic Propeye som ägare. Ngenic har skapat en unik plattform för styrning av värme och fokuserar nu på att expandera inom energimarknaderna. Fokuseringen på styrning öppnar samtidigt nya samarbetsmöjligheter och tydliggör våra styrkor, säger Björn Berg, VD på Ngenic AB.

Läs hela pressmeddelandet här!

Debattartikel om energigemenskaper

Det är dags att satsa på energigemenskaper och skapa en mer hållbar och kostnadseffektiv lösning för framtidens energiförsörjning.