Ngenics vd skriver debattartikel i HD och Sydsvenskan

Synen på el som exportvara måste ändras. Den EU-gemensamma energimarknaden har till stor del fått skulden för de höga elpriserna. Sverige har däremot mycket att vinna på att ändra inställningen till samarbetet. Det menar Björn Berg, vd för Ngenic, på debattplats i Sydsvenskan och Helsingborgs Dagblad. Båda tidningarna har elområde 4 som distributionsområde, den del av Sverige som drabbats hårdast av de högre elpriserna.

Läs hela debattartikeln här

Debattartikel om energigemenskaper

Det är dags att satsa på energigemenskaper och skapa en mer hållbar och kostnadseffektiv lösning för framtidens energiförsörjning.