Ngenic Sverige AB tilldelas ramavtal med HBV

Ngenic Sverige AB tilldelas ramavtal som en av de utvalda leverantörerna i HBVs upphandling IMD-produkter under maximalt 4 år. Det totala ramavtalsvärdet är maximalt 30 MSEK under avtalsperioden.

”Det är glädjande att se att vårt produktutbud gällande IMD nu är upphandlat av Sveriges allmännyttiga bostadsbolag HBV. HBV är för oss en viktig kanal ut till kommunala bostadsföretag. Och det är glädjande att vi nu får förtroendet” säger Björn Berg, VD för Ngenic Sverige AB.

Ngenic levererar produkter och tjänster till fastighetsägare och energibolag och har fått mycket uppmärksamhet för sitt nytänkande angående aktivering av energikunder både inom fjärrvärme och el.

Kort om HBV
HBV är inköpsfunktion åt Sveriges allmännyttiga bostadsbolag. Vi genomför samordnade upphandlingar för varor och tjänster kopplade till byggnation, renovering och förvaltning av fastigheter. Med närmare 200 avtal hjälper vi dagligen våra medlemmar att förvalta och utveckla boendet för sina hyresgäster.
https://hbv.se/

Träffa Ngenic i Almedalen

På plats i Visby under Sveriges mest intensiva vecka för kunskapsutbyte finns Ngenics vd, Björn Berg, och vår System Integration Architect, Joachim Lindborg.