Ngenic medverkar i ett nytt projekt på Gotland

Använd elnätet mer effektivt! Ngenic medverkar i ett nytt spännande projekt som drivs av Energicentrum Gotland där man ska testa en prismodell som bygger på en kombination av spotpriset och belastningsgraden i varje nätstation i det lokala elnätet. Projektet genomförs i samarbete med det lokala elnätsbolaget GEAB, Plexigrid och såklart vi på Ngenic.

Läs mer här! 

Träffa Ngenic i Almedalen

På plats i Visby under Sveriges mest intensiva vecka för kunskapsutbyte finns Ngenics vd, Björn Berg, och vår System Integration Architect, Joachim Lindborg.