Ngenic kapar effekttoppar när elförbrukningen slår rekord

Idag slog Sveriges elförbrukning vinterns rekord med en elförbrukning på 25 000 MW under morgonen, och Svenska Kraftnät har startat oljekraftverket i Karlshamn för att förhindra elbrist. Ngenics AI-lösning har samtidigt hjälpt Upplands Energi och andra elbolagskunder i Stockholms- och Uppsalaregionen att kapa effekttoppar under rådande vinterväder.

Med vår tjänst Gridtuner har elbolagen säkrat sina kunders komfort och samtidigt styrt ned effekten. Detta har aktivt minskat risken för att behöva använda sig av elproduktion med olje- och kolkraftverk. Elbolagen har undvikit att gå över abonnerad effekt mot överliggande regionnät – med besparingar och driftsoptimeringar som resultat.

Läs mer om Gridtuner

Debattartikel om energigemenskaper

Det är dags att satsa på energigemenskaper och skapa en mer hållbar och kostnadseffektiv lösning för framtidens energiförsörjning.