Ngenic har publicerat delårsrapport för Q3!

Tredje kvartalet fortsätter som de tidigare kvartalen i år, med ytterligare ökad tillväxttakt. Nettoomsättningen steg med 184 % till 19,6 MSEK. Totala intäkter för de första 9 månaderna blev därmed 48,9 MSEK, en ökning med 152 % jämfört med samma period föregående år.

I siffrorna ingår engångsintäkter med 5,7 MSEK som inte är resultatpåverkande. Dessa härrör från byte av underleverantörer efter det arbete som bl. a. kostnadsfördes under Q2-2023. Även utan dessa intäkter inräknade är tredje kvartalets omsättning den högsta i bolagets historia.

Läs hela rapporten här!