Ngenic har publicerat delårsrapport för Q2!

Fortsatt rekordtillväxt och rustade för att möta den ökade efterfrågan

Andra kvartalet visar ytterligare ökad tillväxt med en ökning av nettoomsättningen på 145 %, vilket gör en tillväxt det första halvåret på 142 %. Nettoomsättningen för första halvåret på 27,2 MSEK (11,2 MSEK) är mer än hela årets omsättning 2022. Försäljningen är fortsatt stark och vi ser att våra kanalpartners rustar för hösten. Vi har framför allt arbetat med åtgärder som kortar tillverkningstider samt investeringar i processer och verktyg som sänker produktionskostnaderna, vilka kommer att ge positiv effekt under kommande kvartal, trots valutaförändringarna.

Läs hela rapporten här!

Träffa Ngenic i Almedalen

På plats i Visby under Sveriges mest intensiva vecka för kunskapsutbyte finns Ngenics vd, Björn Berg, och vår System Integration Architect, Joachim Lindborg.