Ngenic har publicerat delårsrapport för Q1

Rekordkvartal tack vare kraftigt ökad leveransförmåga. Fortsatt fokus på lönsamhet

Första kvartalets ökning av nettoomsättningen på 139% är ett resultat av det arbete som påbörjades 2022 med att öka vår leveransförmåga. Försäljningen är fortsatt stark och vi ser att våra kanalpartners förbereder för hösten och beställer, vilket gör att orderingången är fortsatt positiv.

Läs hela rapporten här!

Träffa Ngenic i Almedalen

På plats i Visby under Sveriges mest intensiva vecka för kunskapsutbyte finns Ngenics vd, Björn Berg, och vår System Integration Architect, Joachim Lindborg.