Ngenic har publicerat delårsrapport för Q1

Rekordkvartal tack vare kraftigt ökad leveransförmåga. Fortsatt fokus på lönsamhet

Första kvartalets ökning av nettoomsättningen på 139% är ett resultat av det arbete som påbörjades 2022 med att öka vår leveransförmåga. Försäljningen är fortsatt stark och vi ser att våra kanalpartners förbereder för hösten och beställer, vilket gör att orderingången är fortsatt positiv.

Läs hela rapporten här!

Leverera energi från ett smartare nät

På Ngenic är vi experter på smarta & digitala energilösningar. Här kör vi fem snabba med Victor Berling – Key Account Manager på Ngenic.