Ngenic har publicerat bokslutskommuniké för 2022

– 2022 visar en fortsatt stark tillväxt. Nettoomsättningen för 2022 steg med 40% till 26,5 MSEK (18,8 MSEK). Samtidigt växte orderboken ännu snabbare och var vid årets utgång drygt 44 MSEK, exklusive abonnemangsintäkter. Den stora orderboken är en följd av att vi tecknar allt fler leveransavtal med energibolag och återförsäljare, normalt på 6-12 månaders sikt. Samtidigt har ordrar från egen direktförsäljning ökat kraftigt, främst tack vare de energipriser som vi upplever just nu, vilket gör att leveranstiderna också bygger orderstocken, säger Ngenics vd Björn Berg.

Läs hela rapporten här!

Debattartikel om energigemenskaper

Det är dags att satsa på energigemenskaper och skapa en mer hållbar och kostnadseffektiv lösning för framtidens energiförsörjning.