Ngenic har idag publicerat bokslutskommuniké för 2023

Fjärde kvartalets omsättning är den högsta i Ngenics historia.

-Även det fjärde kvartalet fortsätter som de tidigare kvartalen i år, med ytterligare ökad försäljning. Nettoomsättningen fjärde kvartalet steg med 177 % till 23 MSEK. Totala intäkter för helåret 2023 blev därmed 72,9 MSEK, en ökning med 158 % jämfört med 2022. Helåret 2023 har alltså levererat fyra kvartal med över 100 % tillväxt. Energimarknaden är i stark förändring, och vi är med och leder den förändringen, för kundernas, samhällets och klimatets bästa, säger Ngenics vd Björn Berg.

Läs hela rapporten här!

Debattartikel om energigemenskaper

Det är dags att satsa på energigemenskaper och skapa en mer hållbar och kostnadseffektiv lösning för framtidens energiförsörjning.