Ngenic avslöjar – svenska elkunder sparade 96 miljarder i vintras

Ngenic har avslöjat att svenska elkonsumenter sparat 96 miljarder kronor under förra vintern, sep 2022 – april 2023, att jämföra med de två elprisstöden som sammanlagt kostade ungefär 60 miljarder. Nyheten har spridits av bland andra Ny teknik, Energinyheter.se, Uppsala Nya Tidning, och debatterades i Almedalen av ledande energiföreträdare i Almedalen.

–  Folket har visat kraft att förändra invanda beteendemönster genom att anpassa elförbrukningen. Tack vare detta har de både betalat för färre kilowattimmar än normalt och fått lägre pris. Som största nettoexportör av elenergi till övriga Europa har Sverige som nation dessutom tjänat ytterligare ca 9 miljarder kronor i exportintäkter, säger hjärnan bakom beräkningen, Ngenics vd Björn Berg.

Ngenic vill tillsammans med Eneff (Energieffektiviseringsföretagen) verka för politiska åtgärder som leder till permanent energieffektivisering istället för en tillfällig förbrukningsdämpning.

– Välbehövliga utbyggnader av kraftnätet borde kompletteras med politiska beslut som främjar effektivisering. Motsvarande hushållselen i 4-5 miljoner hushåll skulle kunna minskas i förbrukning genom lönsamma åtgärder med bibehållen nytta, dvs utan att sänka temperaturer eller duscha kallt, säger Lotta Bångens, vd för Eneff.

Bångens och Berg framträdde i Almedalen i somras tillsammans med Peter Bennich från Energimyndigheten, Johanna Barr från Jämtkraft och Linus Lakso från Miljöpartiet.  Målet var att finna lösningarna för hur vi ska agera för att vinters minskade elförbrukning ska bestå på lång sikt.


Så gjordes beräkningen
Svenska kraftnäts besparingsstatistik kopplades till Statistiska centralbyråns prisstatistik för elkonsumenter. Prisdatan kommer från Energiforsk som räknat ut hur mycket minskad konsumtion i södra Sverige (elområde 3 och 4) skulle sänka elpriset vid olika scenarion.

Det finns underutnyttjade lösningar på energikrisen. Ngenics vd, Björn Berg, ger i denna video fakta och lösningar på kort- såväl som lång sikt, inför framtiden.

Träffa Ngenic i Almedalen

På plats i Visby under Sveriges mest intensiva vecka för kunskapsutbyte finns Ngenics vd, Björn Berg, och vår System Integration Architect, Joachim Lindborg.