Information om Ngenics företagsrekonstruktion

Ngenic har nyligen påbörjat en företagsrekonstruktion för att stärka vår ekonomiska situation. Vi vill också betrygga er med att allt fortsätter precis som vanligt för er kunder.

Vad har hänt?
Under energikrisen såg Ngenic en kraftig tillväxt och expanderade sin organisation för att möta den ökade efterfrågan. I och med att energifrågor nu har hamnat i skuggan av högre räntor, har efterfrågan på våra produkter minskat. Detta har resulterat i ett betydande negativt kassaflöde under början av 2024. Under våren försökte vi stärka bolagets kapital genom en riktad emission, dock utan framgång.

Då vi tidigt i år fick ett bud på vår mätinsamlingsverksamhet så pågår samtidigt en försäljningsprocess av vårt svenska dotterbolag, som specialiserar sig på individuell mätning och debitering, genom produkten Fairshare. Denna del av verksamheten förväntas inom kort övergå till en ny ägare.

Historiskt sett har Ngenic haft en stadig omsättningstillväxt, och våra ägare har kontinuerligt investerat i vår teknologi. Våra befintliga produkter och tjänster är lönsamma, och med stöd från våra ägare har alla vinster återinvesterats i utveckling och marknadstillväxt. På grund av den minskade omsättning under första kvartalet 2024 har vi nu anpassat oss till en mer återhållsam kostnadsstruktur med fokus på vår lönsamma kärnverksamhet.

Vad händer nu?
Målet med rekonstruktionen är att säkerställa fortsatt verksamhet. Under rekonstruktionsperioden kommer vi att fortsätta bedriva vår verksamhet med målet att avsluta rekonstruktionen som ett starkare bolag. Rekonstruktionen kommer att lösa våra akuta likviditetsproblem och ge oss möjlighet att stabilisera vår ekonomi på lång sikt.

Efter avyttringen av produkten Fairshare kommer Ngenic att fokusera enbart på styrtjänster. Denna omstrukturering kommer att stärka bolaget framåt genom att vi kan koncentrera våra resurser och kompetens på våra mest lönsamma och innovativa tjänster.

Hur påverkas du som kund?
Kort svar: Inte alls.

Våra tjänster kommer att fortsätta utan avbrott för att garantera er samma höga standard som alltid. Medan styrelsen och ledningen arbetar med att säkra de finansiella frågorna, är vårt team fullt engagerat i att upprätthålla oavbruten drift av era Ngenic Tune- och Tune Highrise-system.

Även Fairshare kommer fortsätta fungera som vanligt, men produkten kommer inom kort att tillhandahållas av en ny ägare.

Vi tackar för ert fortsatta förtroende och vill försäkra er om att vi gör allt vi kan för att säkerställa en smidig och stabil fortsättning på våra tjänster.