EU-satsning på energigemenskaper lanserad i Sverige

I Täby, Bålsta och på östra Gotland har de tre första energigemenskaperna inom projektet Masterpiece lanserats. Tillsammans med projekt i nio andra europeiska länder har Masterpiece fått 60 miljoner kronor av EU-kommissionen. Genom att följa och testa skilda bostadsformer och förutsättningar i olika länder hoppas kommissionen finna en EU-gemensam lösning som främjar energigemenskaper.

I en energigemenskap produceras, används och lagras energi tillsammans med andra i närområdet. Gemenskapen kan exempelvis bestå av lägenheter, fastigheter, villor eller företag.

Projektet Masterpiece som lanserades vid årsskiftet pågår till den 30 juni 2026. Syftet är att bidra till lösningar för ökat engagemang i den lokala energigemenskapen och att eliminera eventuella hinder.

– Inom en energigemenskap är det inte bara ekonomi som driver, att organisera sig lokalt ger stark påverkansmöjlighet och avlastar elnätet.  I framtiden så kommer dessa gemenskaper vara helt vitala stöd för att lösa utmaningarna i elnätet berättar Joachim Lindborg som är arkitekt för systemintegrationer på energiteknikföretaget Ngenic.

Tillsammans med Uppsala kommun och Sustainable Innovation står Ngenic bakom den svenska delen i Masterpiece. Ngenic bidrar med aggregator- och elnätslösningar som ska underlätta för deltagarna att följa konsumtionen, ge avlastning på elnätets effekttoppar och i förlängningen bidra till förbättrad ekonomi i de enskilda hushållen i en energigemenskap.

 

Villor, blandbebyggelse och stora flerbostadshus testas

De tre utvalda gemenskaperna i Sverige som nu kommer intervjuas av internationella aktörer har olika förutsättningar. I Bålsta utanför Uppsala består energigemenskapen av fyra flerbostadshus med tio lägenheter i varje. Inom Östergarnslandet på Gotland finns ett brett intresse från 150 aktörer allt från villor, fritidshus till bydgegårdar, kyrka och företag, medan det i Täby utanför Stockholm är åttahundra lägenheter i en gemenskap i en fastighet. Genom att följa och testa skilda bostadsformer och förutsättningar i olika medlemsländer är förhoppningen att finna EU-gemensamma lösningar för energigemenskaper. Varianter av grannsamarbeten kring energianvändning finns redan runt om i Europa, men olika länder har implementerat olika regelverk och förutsättningarna skiljer sig åt.

– Det finns både policy- och teknikutmaningar för att finna en gemensam väg framåt, men jag tror att Sverige kommer ha fördel i implementeringen av energigemenskaper. Vi är vana vid att samordna oss i föreningslivet och vi ligger tekniskt i framkant, säger Joachim Lindborg.

 

Intresset ökar

Joachim Lindborg ser hur intresset för produktion av energi i mindre enheter ökar. Framför allt ökar intresset för solceller och hanteringen av elektricitet.

– Energikrisen gör att gräsrotsnivån driver på för att förändra den egna situationen även när regelverken inte hinner med. Det kan vara dyrt att på egen hand investera i solceller, tillsammans med grannarna blir kostnaderna lättare att bära. Om gemenskapen dessutom styr konsumtionen bort från topplasttimmarna bidrar de ytterligare till samhällsvinst.