Energigemenskaper viktig pusselbit för att skapa ett hållbart energisystem

Energigemenskaper förutspås av EU-kommissionen som en del av lösningen till hållbara energisystem i Europa. Nu har Ngenic, Uppsala kommun och Sustainable Innovation tillsammans med 16 partners från nio olika länder tilldelats 60 miljoner kronor för att främja utvecklingen och etableringen av energigemenskaper i ett nytt projekt.

Citizens Energy Communities eller energigemenskaper har potential att bli en fundamental byggsten i det framtida europeiska energisystemet och kan bli en del av lösningen till hållbara energisystem. En energigemenskap innebär ett nytt sätt att dela energi, och ger möjlighet för mindre icke-traditionella aktörer att gå samman och agera på elmarknaden på samma sätt som större aktörer kan göra.

Projektet MASTERPIECE syftar till att skapa en digital samordnings- och samarbetsarena som kommer att underlätta skapandet och driften av energigemenskaper i hela Europa. EU-kommissionen ser projektet som en viktig del i att lyfta upp nya kunskaper om hur energigemenskaper ska få möjlighet att etablera sig i hela EU.

“Alla måste få möjlighet att vara med och ställa om energisystemet. Energigemenskaper är det naturliga nästa steget. Vanliga människor och aktörer ska kunna hitta sätt att bidra med effekt, elnätsansvar och vi behöver tänka nytt kring vem som agerar på elmarknaden. Det är vårt och projektets mission.”
– Daniel Brandt, senior projektledare, Sustainable Innovation

Projektet kommer aktivt att utveckla sociala och användarcentrerade lösningar för att accelerera etableringen av energigemenskaper i hela EU. På så vis kommer medborgare få möjlighet att delta som aktiva aktörer på energimarknaden. Projektet kommer även tekniskt utveckla och bygga de verktyg som behövs för att starta, driva och utvärdera energigemenskaper över tid utifrån ländernas lokala förutsättningar. Projektet kommer att pågå mellan den 1 januari 2023 och den 30 juni 2026.

“Ngenic är en stark aktör både i svenska hem och fastigheter och vi ser det som en otrolig styrka att fortsätta att utveckla våra aggregator- och elnätslösningar för energigemenskaper. Vi har redan i många år arbetat med fastighetsägare och undermätning och vi ser det här som en möjlighet att också få internationell erfarenhet.”
– Björn Berg, VD, Ngenic AB

Ngenic, Uppsala kommun och Sustainable Innovation kommer som representanter för Sverige att tillsammans med Frankrike, Italien och Turkiet jobba med piloter för att inspirera, etablera och utvärdera vad som behövs för att skapa framgångsrika energigemenskaper. Sustainable innovation agerar som den svenska koordinatorn för projektet.

“Inom Uppsala kommun har vi redan tidigare arbetat med energigemenskaper. Uppsala kommun har ett genuint engagemang och intresse av att kunna lösa framtidens energiutmaningar konkret och i praktisk tillämpning här och nu. Projektet blir en bra byggsten i det arbetet, vilket är viktigt i en region med den starka expansion som Uppsala står inför.”
– Anders Hollinder, Energistrateg, Uppsala Kommun

Projektet är EU-finansierat. 60 miljoner är Horizon-programmet i EU.

Läs mer om projektet här!