Återblick på 2020 med Ngenic

Så var det dags att summera 2020 med Ngenic Tune, Ngenic Track samt våra företagstjänster Fairshare och Tune Highrise! Dessutom firade Ngenic 10 år så vi bjuder också på en tillbakablick över vad som hänt sedan starten 2010.

Läs mer

Debattartikel om energigemenskaper

Det är dags att satsa på energigemenskaper och skapa en mer hållbar och kostnadseffektiv lösning för framtidens energiförsörjning.