Ngenic har publicerat delårsrapport för Q3!

– Tredje kvartalet har överträffat alla våra förväntningar. Vi ökar tillväxttakten jämfört med de föregående kvartalen. Nettoomsättningen tredje kvartalet steg med 84% till 6,89 MSEK. Vi förväntar oss en fortsatt stark tillväxt baserat på efterfrågan på den rådande energimarknaden, säger Ngenics vd Björn Berg. Läs hela rapporten här!