Home Assistant-integrering för Ngenic Tune

Nu finns en inofficiell integrering mot Home Assistant för Ngenic Tune- och Ngenic Track-data. Integreringen är skapad av användaren @sfalkman och info om hur du installerar hittar du på projektets Github-repo.

Projektet är gjort med vårt öppna API. Hör gärna av dig till oss på info@ngenic.se om du skapat något spännande projekt med API:et som du vill berätta om!

Debattartikel om energigemenskaper

Det är dags att satsa på energigemenskaper och skapa en mer hållbar och kostnadseffektiv lösning för framtidens energiförsörjning.