Debattinlägg i Sydöstran

Folk vill spara el – hindras av myndighet.
”Vi har många anledningar att spara, men hushållen kan inte göra allt. Nu är det dags för Energimarknadsinspektionen att förenkla administrationen så att vi får ut all tillgänglig el på kraftnätet.”  Björn Berg, vd Ngenic

Läs hela debattinlägget här. 

Debattartikel om energigemenskaper

Det är dags att satsa på energigemenskaper och skapa en mer hållbar och kostnadseffektiv lösning för framtidens energiförsörjning.