Intresseanmälan, IMD

BRF/Projekt

Kontaktperson

Typ av IMD

Fastighetsdetaljer

Energisystem

Elabonnemang

Placering av elmätare

Finns laddstolpar installerade?

Finns solceller installerade?

Solceller och laddstolpar

IMD spelar mycket väl ihop med solceller och laddstolpar. Önskas mer info kring detta?

Energistyrning

Ngenic erbjuder smart och hållbar energistyrning för hög komfort och god ekonomi. Önskas mer info kring detta?