Intresseanmälan, IMD

  BRF/projekt

  Kontaktperson

  Typ av IMD

  Fastighetsdetaljer

  Typ av energisystem

  Elabonnemang

  Placering av elmätare

  Finns laddstolpar installerade?

  Finns solceller installerade?

  Solceller och laddstolpar

  IMD spelar mycket väl ihop med solceller och laddstolpar. Önskas mer info kring detta?

  Energistyrning

  Ngenic erbjuder smart och hållbar energistyrning för hög komfort och god ekonomi. Önskas mer info kring detta?