Nyheter

Smart elnät kapade effekttoppen

Pressmeddelande  •  2016-01-27

När det är kallt och alla kommer hem från jobbet på eftermiddagen är påfrestningen på elnätet som störst. För ett par veckor sedan hjälpte värmepumparna till att minska effektbehovet i Upplands Energis Elnät tillsammans med ett par övriga enkla åtgärder och därmed undvek man en dyr överlastsituation.

Under de första kalla veckorna i år har effektbehoven varit en påfrestning på det svenska elsystemet, vilket har märks på marknadspriserna på elbörsen. I Upplands Energis elnät styrde man bort en effekttopp under en av de kallaste dagarna, vilket gjorde att man undvek ytterligare överuttagsavgifter.

I ett projekt delfinansierat av Energimyndigheten håller Sustainable Innovation och teknikbolaget Ngenic tillsammans med Upplands Energi på att utrusta 500 villor med Ngenics styrsystem Tune. Tanken är att nästa vinter kunna styra bort mer än 1 MW last från de tillfällen då belastningen är som störst på elnätet. Mitt i denna utrullning pekade prognoserna på kallt väder. Fredagen 15/1 skulle man få ett kraftigt överuttag av effekt med stora kostnader för nätägaren. Upplands Energi bad då Ngenic tidigarelägga laststyrningen jämfört med projektplanen.

Raketavfyrningsstämning i kontrollrummen:

- Vi var inte alls färdiga med styralgoritmerna, men har så mycket kontroll att vi kunde påverka kundernas värmepumpar utan komfortpåverkan, säger Ngenics teknikchef Fredrik Fernlund och fortsätter: Men det är klart, lite nervösa var vi, då vi aldrig styrt så här många kunder förut.

I kontrollrummet på Upplands Energi var stämningen likartad:

- Vi testar just nu ett par sätt att lastutjämna, och har inte haft möjlighet att göra skarpa tester. Köldknäppen förra veckan var ett perfekt tillfälle, men det kom lite fortare än vad vi var beredda på, säger Patrik Klintefelt, nätchef på Upplands Energi. Jag blev förvånad att så enkla åtgärder gav så pass stor effekt. Mitt eget hus var ett av husen som deltog i styrningen och effekten syns tydligt i energiförbrukningen, men inte alls i temperaturen hemma, fortsätter han.

Styrningen passerade nätkunderna helt obemärkt och nu har parterna börjat analysera resultatet av försöket, och kan konstatera en mycket positiv effekt.

- Vi kan se att med våra åtgärder så var effekttoppen på kvällen lägre än morgontoppen i fredags, vilket är mycket ovanligt, säger Joacim Eronen, vd på Upplands Energi, och fortsätter: Det viktigaste var ändå att vi aldrig överskred maxlasten, vilket prognosen pekade på, även om det var nära!

- Det är för tidigt att kvantifiera effekterna av laststyrningen, men vi visar ändå tydligt hur enkelt det är att uppnå flexibilitet hos villakunderna, och det fungerar direkt, från första villan som är installerad i nätet, säger Björn Berg, affärsutvecklingschef på Ngenic.

I Sverige betalar lokalnäten en effekttaxa till regionnäten för inmatad effekt. Den kostnaden tas direkt ut av kunderna som en del av nätavgiften man betalar. Minskar effektuttaget minskar därmed kostnaden för kunderna. I förlängningen innebär det också att vi kan undvika dyr produktion med gasturbiner eller kan minska importen av kolkraft från Europa. Därmed bra för både plånboken och miljön.

Projektet som kallas KlokEl rullar nu vidare och beräknas att avslutas våren 2017 för att därefter permanentas i Upplands Energis regi.

Kontaktpersoner

Joachim Lindborg, projektledare
joachim.lindborg@sust.se
070-644 22 70

Björn Berg, styrelseordförande
bjorn.berg@ngenic.se
0705-70 70 17