För investerare

Ngenic är ett privat aktiebolag med långsiktiga ägare. För ytterligare information som investerare, kontakta ir@ngenic.se.