Om Ngenic

Ngenic är ett branschledande energiteknikföretag som arbetar med digitalisering och effektivisering av energisystem. Våra tjänster och produkter möjliggör en mer kostnadseffektiv användning av befintlig infrastruktur i el- och fjärrvärmenätet samtidigt som det ger en ökad komfort för slutkonsumenten.

Företaget grundades 2010 och den första konsumentprodukten var den smarta termostaten Ngenic Tune som därefter följdes av energimätartillägget Ngenic Track. På företagssidan har Ngenic utvecklat tjänster för laststyrning, bl.a. för Uppsala Energis nät i projekten KlokEl och VäxEl. Företagserbjudandet förstärktes ytterligare i samband med uppköpet av CompWell 2018 som innebär att vi nu kan erbjuda individuell mätning och debitering (IMD) för fastigheter.

Genom åren har Ngenic tilldelats en rad utmärkelser och priser. 2012 tilldelades företaget Almedalens framtidspris, 2018 vann projektet VäxEl det prestigefyllda ISGAN Award of Excellence och 2019 utsåg Energieffektiviseringsföretagen Ngenic till Årets framtidsföretag.

Ngenics drivkraft är att utveckla tjänster som hjälper konsumenter, fastighetsägare och energibolag att bidra till ett hållbarare samhälle. Vi finns idag i Uppsala, Stockholm och Polen med huvudkontor i Uppsala.

Vår vision

Ngenic bidrar till ett hållbart samhälle med förnybar energiproduktion genom att vara ledande inom smarta energitjänster och digitalisering av energibranschen.

Värdeord

Samhällsnytta

Genom vägledande utveckling av hållbara lösningar bidrar Ngenic till ökad samhällsnytta med lyhördhet för kundernas verkliga behov. Detta gör vi tillsammans med forskare, experter, energiföretag, myndigheter och privatpersoner. Vi arbetar med kritisk infrastruktur, därför är det av yttersta vikt att våra samarbetspartners känner ett stort förtroende för oss då de vet att vi tar ansvar, lyssnar och agerar.

Gemenskap

Omtanke, trygghet, respekt och jämlikhet. På Ngenic är du alltid välkommen hem, vi har en trivsam arbetsmiljö med fokus på stark teamkänsla. Här är det högt i tak och vi lyssnar, hjälper och stärker varandra. Ett tryggt klimat bidrar till modet att komma med egna innovationsrika idéer och kreativa lösningar. Vi arbetar för en trivsam arbetsmiljö präglad av trivsel och glädje utan prestige. Detta återspeglas även i en lättsam ton i vår kommunikation. Vi känner stort förtroende för att få ta ansvar för vår egna del av verksamheten.

Kvalitet

Samtidigt som vi provar nya lösningar och tekniker så ska vi se till att sträva efter hög kvalitet och stabil funktionalitet. Vi förvaltar våra kunders data och integritet på bästa sätt. På ett trovärdigt sätt bevisar vi att vi har kvalitet, kompetens och långsiktighet.