Nyheter

Ngenic skriver avtal med Vattenfall

Pressmeddelande  •  2019-09-11

På vägen mot ett samhälle som bygger på ett fossilfritt energisystem är konsumenternas beteende och engagemang en viktig del. För att möta kundernas önskningar och behov om ett bekvämt och enkelt sätt att delta i omställningen har Vattenfall nu skrivit avtal med energitjänsteföretaget Ngenic i Uppsala. Vattenfall kan därmed erbjuda en effektivare energianvändning för bostäder genom de vanliga leveransavtalen. Samtidigt hjälper kundernas anläggningar till att effektivisera energileveransen. Vattenfall Värme lanserar tjänsten Smart Termostat till sina privatkunder. Tjänsten vänder sig till de villakunder som har fjärrvärme från Vattenfall. Tjänsten ger fjärrvärmekunder ökad komfort och enklare kontroll.

Med Ngenics smarta termostat kan kunderna på ett enkelt sätt, styra, planera och övervaka uppvärmningen genom en mobilapp. Detta gör att man kan hålla koll på sin värme, även när man är borta. Systemet känner av husets förmåga att lagra värme, inner- och yttertemperatur, samt solinstrålning. Styrningen anpassas då baserat på dessa faktorer, ihop med kundens önskade inomhustemperatur. På så vis optimeras värmeförbrukningen, vilket i sin tur innebär att kunderna kan spara pengar, då systemet inte förbrukar mer energi än nödvändigt. Samtidigt får kunderna en jämnare inomhustemperatur.

- Vi vill ge våra kunder möjlighet att enkelt kunna ställa in önskad inomhustemperatur och även kunna sänka denna och förbrukning, då de exempelvis reser bort. Vid tidigare pilottester har vi sett att tjänsten ger en jämnare inomhustemperatur. Genom den smarta styrningen och det självlärande systemet så optimeras också värmetillförseln. I genomförda kundpiloter, har vi sett att kunderna har kunnat spara energi och sänka sina kostnader, säger Roger Eriksson ansvarig för Vattenfall Värmes produkter och privatmarknadsaffär.

Vattenfall Värme samarbetar med företaget Ngenic och använder deras lösning för tjänsten Smart Termostat. Vattenfall har tidigare genomfört pilottester med bland annat Ngenic och fjärrvärmekunder hos Vattenfall. Testerna med Ngenic gav mycket positivt resultat.

- Vi har genom ett långsiktigt arbete visat att vår teknik ger möjligheter för energibolagen att effektivisera hela kedjan i energileveransen genom att kunderna kan använda energin smartare. Samtidigt som vi moderniserar branschen ger vi kunderna bättre komfort, kontroll och därmed en enklare vardag, säger Björn Berg, VD Ngenic.

Smart Termostat har också fördelen av att kunna eftermonteras på befintlig värmeväxlare. Ingen ny utrustning behövs förutom installationspaketet.

Läs mer om Smart Termostat

Kontaktpersoner

Björn Berg, VD Ngenic
bjorn.berg@ngenic.se
0705 - 70 70 17

Bildmaterial