Nyheter

Ngenic lanserar Tune Highrise för styrning i större fastigheter

Pressmeddelande  •  2020-02-06

Kapacitetsbrist och effektbrist är högaktuella frågor i dagens energidebatt. Ngenic har levererat energilösningar sedan 2014 som både löser kundens energioptimering och energibolagens utmaningar samt ger ett förbättrat inomhusklimat.

Nu kommer den efterfrågade tjänsten för styrning och optimering även till större fastigheter, Tune Highrise, som vänder sig till fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och energibolag. Energileveransen sker med bibehållen trygghet och förbättrad komfort för kunderna samtidigt som energibolagen får ett nytt verktyg för att optimera och balansera nätet.

Ngenic Tune styr via en algoritm som tar hänsyn till bland annat, husets förmåga att lagra värme, inner- och yttertemperatur och yttre faktorer som exempelvis solinstrålningen. Kunden väljer själv önskad inomhustemperatur och Tune har hand om styrningen. Kundundersökningar visar på att möjligheten att styra och kontrollera inomhusklimatet är det som är mest uppskattat.

- Vi har genom ett långsiktigt arbete visat att vår teknik ger möjligheter för energibolagen att effektivisera hela kedjan i energileveransen genom att kunderna kan använda energin smartare. Samtidigt som vi moderniserar branschen ger vi kunderna bättre komfort, kontroll och därmed en enklare vardag, säger Björn Berg, VD Ngenic.

Med Ngenic som aggregator har projektet VäxEl, gett Upplands Energis elnät ett system för att kapa effekttopparna i nätet utan komfortförlust för kunderna. Samtidigt levererar nu de ca 400 villorna flexibilitet till regionnätet i projektet CoordiNet. VäxEl uppmärksammades med ett prestigefyllt pris 2018, ISGAN Award of Excellence, för världens smartaste elnät.

Tillsammans med Jämtkraft har Ngenic framgångsrikt digitaliserat hela fjärrvärmenätet i Åre, vilket de är först i världen med. Tillsammans med kunderna balanseras nätet och därmed undviker man att elda med olja under de timmar när många duschar efter en dag i skidbacken. Den digitaliserade styrningen av nätet inkluderar även en förbättrad inomhuskomfort hos kunderna utan att ge avkall på tryggheten. Många fastighetsägare och bostadsrättsägare får en bättre möjlighet att själva övervaka sin inomhustemperatur samt säkerställa att de har rätt värme när de är där och även inte är där via appen.

- El- och fjärrvärmenät byggs fortfarande ut enligt klassisk teknik, med smartare användning av befintliga nät kan samhället på nationell nivå spara 100 miljarder kronor i investeringar och samtidigt ställa om till 100% förnybart, avslutar Björn Berg.

Kontaktpersoner

Björn Berg, VD Ngenic
bjorn.berg@ngenic.se
0705 - 70 70 17

Bildmaterial