Nyheter

Ngenic hjälper Åre till ett klimatsmart VM 2019

Pressmeddelande  •  2018-06-11

Genom att bland annat prioritera varmvattenanvändning före värme under Alpina VM i Åre 2019, ska fjärrvärmenätet hjälpa till att göra arrangemanget till världens första klimatneutrala världsmästerskap. Styrsystemet används redan nu med 350 värmepumpar i Uppland med goda resultat.

Samtliga 180 fjärrvärmekunder i Åre erbjuds att vara med i projektet THERMO-S ARE som drivs av Jämtkraft och Uppsalaföretaget Ngenic, med stöd från Energimyndigheten. Målet är att fjärrvärmen i Åre ska bli resurssnålare och klara de ökade kraven med befintligt nät.

- Fjärrvärmenätet i Åre är det första i världen där hela nätet digitaliseras och även inkluderar styrning hos kunderna. Åres fjärrvärmenät ska bli ett ledande konkret exempel på svensk fjärrvärmeteknik internationellt, säger Peter Lodén, vid Jämtkraft Värme.

Planen är att digitaliseringen ska vara klar till februari 2019 då alpina VM i Åre arrangeras. Genom att tillfälligt optimera värmen i elementen kan alla skidturister duscha varmt och samtidigt spara energi. Ngenics styrsystem fördelar den vattenburna värmen bättre inom orten.

- Genom digitaliseringen får vi en samverkan mellan fastigheterna som gynnar alla ännu mer, inklusive miljön, än vad man kan åstadkomma per fastighet. Tekniken är beprövad, och finns redan i världens smartaste elnät, säger Björn Berg VD på Ngenic.

Enligt beräkningar kommer projektet spara energi motsvarande ca 250 MWh per år, framförallt från oljepannor som annars behövs när det är som kallast, motsvarande 10 villors årsförbrukning.

- Vi strömmar data i realtid och kan se om det är problem i nätet. Det finns visserligen idag i många fjärrvärmenät, men bara i ett fåtal mätpunkter. Här kommer vi att kunna se framledningstemperatur, effekt och flöde i hela nätet, säger Björn Berg.

Ngenic har redan installerat systemet Tune i Upplands Energis elnät, norr om Uppsala, där privatvillors värmepumpar hjälper till att minska belastningen på elnätet. Vid tider när många behöver el regleras värmepumparna ner utan komfortförlust.

- Det är mycket lyckat. Vi kan styra värmepumparna som vi förutspår och kunderna är nöjdare, berättar Björn Berg, VD på Ngenic, som har utvecklat styrsystemet Tune.

Kontaktpersoner

Björn Berg, VD Ngenic
bjorn.berg@ngenic.se
0705 - 70 70 17

Peter Lodén, Jämtkraft Värme
peter.loden@jamtkraft.se
063 – 14 90 35

Länk till bildmaterial:
https://ngenic.se/assets/presskit/Ngenic_Are_Presskit.zip

Övriga bilder:
www.ngenic.se/press