Nyheter

Ngenic har förvärvat CompWell AB

Pressmeddelande  •  2018-10-24

Energiteknikföretaget Ngenic AB går från 19 till 43 anställda i och med köpet av Compwell AB och dotterbolaget CompWell Sp z o.o i Polen. Genom förvärvet kommer vi att kunna utöka tjänsterna för befintliga kunder och skapa nya energieffektiviserande tjänster för både större och mindre fastigheter, säger Ngenics VD Björn Berg. Huvudkontoret kommer fortsatt att vara placerat i Uppsala, och man räknar med nyanställningar som en följd av fortsatt expansion.

CompWell AB är idag en ledande aktör inom IMD, Individuell Mätning och Debitering, dvs. system för fördelning och förbrukning av energi och vatten i lägenheter. En av bolagets största kunder är kommunala bostadsbolaget Uppsalahem. Tillsammans finns idag Ngenic och CompWells system i över 20 000 bostäder. Dessa mätare samlar varje dygn in mer än 10 000 000 avläsningar.

- Det viktigaste med affären är den ökade kundnyttan som det kommer att innebära. Tack vare samgåendet kan vi nu bredda vårt erbjudande. Tidigare har vi endast sysslat med mätning, nu kan vi erbjuda nya attraktiva lösningar för befintliga kunder. Till exempel mer exakt styrning, där vi mäter, bland annat, utetemperatur, inomhustemperatur och mängden solinstrålning, säger CompWells grundare Kristoffer Sygel.

Redan från start har vi genom ytterligare samarbeten kunnat leverera billaddningssystem med direktdebitering till lägenheter. Fler samarbeten är på gång.

- CompWell kompletterar vår befintliga produktportfölj på ett utmärkt sätt och vi blir tillsammans en stark helhetsleverantör till små och stora fastighetsägare samt energibolag, säger Ngenics VD Björn Berg och fortsätter: Energisystemen är i stor förändring och vårt mål är att befästa en ny roll på energimarknaden, en så kallad aggregator.

Ngenics roll som aggregator är att hjälpa kunder och energibolag att matcha produktion och konsumtion på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt, beroende på tillgång av olika energislag och konsumtionsbehov. Denna optimering av resurserna gynnar fastighetsägarna, energibolagen och framförallt vår miljö.

En synergieffekt av förvärvet är att bolagens produkter nu är så kostnadseffektiva att det lönar sig att uppgradera system i befintliga bostäder och inte bara nyproduktion oavsett om det handlar om en villa eller en stor hyresfastighet.

- Ngenics drivkraft är att hjälpa konsumenter och energibolag med produkter och tjänster som bidrar till ett hållbarare samhälle. Våra lösningar möjliggör besparing av energi- och vattenkonsumtion med upp till 15%, säger Björn Berg avslutningsvis.

Kontaktpersoner

Björn Berg, VD Ngenic
bjorn.berg@ngenic.se
0705 - 70 70 17

Kristoffer Sygel, Grundare CompWell AB
kristoffer.sygel@compwell.biz
+46 706 906 911

Bildmaterial