Styrelse & revisor

Roger Karlsson

Roger Karlsson

Styrelseordförande

Styrelseledamot sedan 2015

Har arbetat med elnät, vattenkraftproduktion, vindkraft, solkraft och elhandel både fysisk och finansiell handel. Har varit anställd i både kommunala som privata kraftbolag. Grundade elhandelsbolaget Scandem AB i Örebro som blev största oberoende elhandelsbolag i Norden med en kraftomslutning på ca 13 TWh per år. Scandem såldes 2010 till det kommunala kraftbolaget Jämtkraft AB. Sedan 2014 har Roger jobbat enbart med sitt privata bolag ScanForce Holding AB, som investerar i mindre bolag inom företrädesvis energibranschen.

 • Född: 1957
 • Utbildning: Elkraftingenjör, 4-årig tekniskt gymnasium
 • Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i Helios Nordic Energy AB samt Stall Edelstoff AB. Ordförande i Brf Återvändan 2.
 • Aktieinnehav i Ngenic: 15 000
 • Optioner i Ngenic: 0
 • Övrigt: Roger Karlsson är oberoende i förhållande till bolaget och dess ledande befattningshavare och oberoende i förhållande till större aktieägare.
Fredrik Fernlund

Fredrik Fernlund

Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2013. VD 2010 - 2012. Grundare.

 • Född: 1986
 • Utbildning: Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik, Uppsala Universitet
 • Andra pågående uppdrag: Suppleant i Bostadsrättsföreningen Lillsjönäs 2228.
 • Aktieinnehav i Ngenic: 277 290
 • Optioner i Ngenic: 0
 • Övrigt: Fredrik Fernlund är beroende i förhållande till bolaget och dess ledande befattningshavare och beroende i förhållande till större aktieägare.
Anders Ericsson

Anders Ericsson

Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2020

Tidigare VD i Jämtkraft, VD för branschorganisationen Svensk Energi. Har även erfarenhet av Corporate Finance inom Energisektorn. Styrelseledamot i ytterligare bolag inom energisektorn.

 • Född: 1953
 • Utbildning: Civilingenjör, KTH
 • Andra pågående uppdrag: Diverse styrelseuppdrag. Styrelseordförande i Smartservice Nordic Contractor. Styrelseledamot i DIaboratory Sweden AB.
 • Aktieinnehav i Ngenic: 0
 • Optioner i Ngenic: 0
 • Övrigt: Anders Ericsson är oberoende i förhållande till bolaget och dess ledande befattningshavare och oberoende i förhållande till större aktieägare.
Karim Sahibzada

Karim Sahibzada

Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2020

Sedan 2016 verksam och medgrundare till Vault Investment Partners AB som i sin tur grundat av Polar Structure AB, Randviken Fastigheter AB (publ) samt Stadsviken Holding AB. Tidigare medgrundare av det sedermera börsnoterade Hemfosa Fastigheter AB (publ) där Karim även var chefjurist samt finanschef. Tidigare verksam ca 12 år på advokatbyråer bl.a. Vinge KB samt AJB Bergh Advokatbyrå vilken 2007 gick ihop med den engelska advokatfirman Ashurst LLP. Karim var delägare och verkställande direktör på såväl AJB som Ashurst.

 • Född: 1971
 • Utbildning: Jur Kand, LLM Uppsala Universitet
 • Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i Randviken Fastigheter AB (publ) samt Polar Structure AB. Styrelseledamot i Vault Investment Partners AB och Stadsviken Holding AB samt styrelseledamot eller suppleant i samtliga dotterbolag till ovanstående bolag.
 • Aktieinnehav i Ngenic: 149 991
 • Optioner i Ngenic: 0
 • Övrigt: Karim Sahibzada är oberoende i förhållande till bolaget och dess ledande befattningshavare och oberoende i förhållande till större aktieägare.

Lars Kylberg

Revisor

Lars Kylberg vid Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB är bolagets revisor.