Ledning

Björn Berg

Björn Berg

VD

Verkställande direktör sedan 2017-02-20. I bolaget sedan 2012.

Tidigare chefspositioner Amersham Biosciences, vd Åmic AB, grundare och vd Animech AB, Affärscoach UIC, managementkonsult Protens AB.

 • Född: 1968
 • Utbildning: Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik, Uppsala Universitet
 • Andra pågående uppdrag: Diverse styrelseuppdrag i Ngenic-koncernen. Styrelseledamot och vd i PÄAB och delar av dess innehav.
 • Aktieinnehav i Ngenic: 300 000
 • Optioner i Ngenic: 0
Olle Lindbom

Olle Lindbom

CTO

CTO sedan 2010-09-02. Grundare och fd. styrelseledamot. I bolaget sedan 2010.

 • Född: 1986
 • Utbildning: Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik och Företagsekonomi, Uppsala Universitet
 • Andra pågående uppdrag: -
 • Aktieinnehav i Ngenic: 277 290
 • Optioner i Ngenic: 0
Fredrik Fernlund

Fredrik Fernlund

CSO

CSO sedan 2012-11-01. VD 2010-2012. Grundare och styrelseledamot. I bolaget sedan 2010.

 • Född: 1986
 • Utbildning: Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik, Uppsala Universitet
 • Andra pågående uppdrag: -
 • Aktieinnehav i Ngenic: 277 290
 • Optioner i Ngenic: 0
Anders Nygren

Anders Nygren

COO

COO sedan 2017-02-21. VD 2012-2017. I bolaget sedan 2012.

Tidigare chefspositioner på Forsmarks Kraftgrupp AB och Amersham Biosciences/GE Healthcare, managementkonsult Protens AB.

 • Född: 1967
 • Utbildning: Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik, Uppsala Universitet. Mag. Marketing Management, HiG.
 • Andra pågående uppdrag: Styrelseuppdrag i Uppsala IF Friidrott (ideell förening). Styrelseledamot och vd i Protens AB.
 • Aktieinnehav i Ngenic: 103 810
 • Optioner i Ngenic: 0
Daniel Mazmanian

Daniel Mazmanian

CFO

CFO sedan 2020-02-04

Tidigare CFO på Trippus Event Solutions AB och Businesscontroller för Sandvik AB.

 • Född: 1981
 • Utbildning: Ekonomprogrammet, Uppsala Universitet
 • Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i Mazmanian & Co Handelsbolag.
 • Aktieinnehav i Ngenic: 2 021
 • Optioner i Ngenic: 60