Gridtuner

Automatiserad kundflexibilitet

Ngenic har genom ett långsiktigt arbete visat att vår teknik ger möjligheter för energibolagen att effektivisera hela kedjan i energileveransen genom att kunderna kan använda energin smartare. Samtidigt som vi moderniserar branschen ger vi kunderna bättre komfort, kontroll och därmed en enklare vardag. Vi strävar efter att bygga produkter och energitjänster som förenklar vardagen samtidigt som vi bygger en framtid där vi använder vår energi mer effektivt, i alla led. Med tjänsten Gridtuner använder vi flera Ngenic Tunes för laststyrning och optimering av ditt El- eller Fjärrvärmenät. Med Ngenic Tune får kunderna bekväm styrning av värmen och jämnare inomhustemperatur. Samtidigt får du som energibolag möjligheten att lastbalansera nätet.

Få koll på energileveransen i nätet
– i realtid!

Samtidigt som kunderna kopplas upp och görs aktiva kan man enkelt med tillägget Track™ få koll på hur energileveransen ser ut hos slutkund, det ger möjlighet till bättre driftsoptimering och nätplanering. Dessutom ger översikt och prognoser möjlighet till bättre översikt och förståelse, både i det korta driftsperspektivet så väl som på längre investeringshorisont.

Gridtuners enkla och överskådliga användargränssnitt för driftpersonal gör att de enkelt kan fatta beslut om åtgärder i nätet, och därmed en ökad kontroll och trygghet för personalen.

Öka energileveransen i befintlig insfrastruktur

Genom att sänka de få men högsta effekttopparna i nätet kan mer energi levereras ut i samma infrastruktur. Eftersom infrastrukturen är en stor del av kostnaderna i distributionen av energi så innebär det ökad lönsamhet och konkurrenskraft då fler kan dela på samma kostnader. Alla tjänar på det, både energibolaget och slutkunderna.

Ngenic är Sveriges ledande oberoende aktör inom kundflexibilitet och aggregerade energitjänster

För elnät

  • Sänk kostnader mot överliggande nät.
  • Undvik topparna och minska risken för böter.
  • Ngenic Tune ger dig en efterfrågeflexibilitet som blir allt viktigare i och med ökad andel förnyelsebar energiproduktion och omställningen av transportsektorn.
  • Ovan på allt detta får du kunder med optimalt inomhusklimat, sänkt förbrukning och kontroll på fickan.

Ngenic har framgångsrikt installerat tjänsten Gridtuner i Upplands Energis elnät, norr om Uppsala, där privatvillors värmepumpar hjälper till att minska belastningen på elnätet. Vid tider när många behöver el regleras värmepumparna ner utan komfortförlust. Sedan Upplands Energi började samarbetet med Ngenic 2014 har man inte behövt höja nätavgifterna en enda gång.

Läs mer

”Vår teknik finns och fungerar, det visar samarbetet med Upplands Energi. Efter att de olika delarna har testats under flera säsonger, har lösningarna nu permanentats i nätet eftersom de är direkt lönsamma och effektivare jämfört med klassisk teknik. Vi upplever nu en stor efterfrågan från branschen och konsumenter.”
- Björn Berg, VD för Ngenic

För fjärrvärmenät

  • Laststyr ditt nät för att undvika dyr spetslastproduktion.
  • Leverera upp till 20% mer energi i befintligt nät.
  • Minska förlusterna och öka livslängden.
  • Prioritera varmvattenberedning när det är relevant.
  • Ditt nät blir smartare vilket leder till bättre ekonomi och miljö. Dina kunder kommer även gilla ett bättre inomhusklimat och en app i telefonen där de kan planera och kontrollera sin inomhustemperatur.

"Fjärrvärmenätet i Åre är det första i världen där hela nätet digitaliseras och även inkluderar styrning hos kunderna. Åres fjärrvärmenät ska bli ett ledande konkret exempel på svensk fjärrvärmeteknik internationellt."
- Peter Lodén, Jämtkraft Värme

Läs mer

Vill du veta mer?

Björn Berg

Kontakta Björn Berg:

Vill du hellre prata? Ring 0705-70 70 17 för mer information.