Företagstjänster

Fjärrvärmebolag

Med Ngenic Tune på plats sänker kunden sin returtemperaturen på primärsidan ordentligt. Enbart genom att installera Ngenic Tune, inga andra åtgärder görs. Något som enskilt finansierar systemet redan efter 1-2 år.

Som leverantör kan du dessutom laststyra för att undvika dyr spetslastproduktion och prioritera varmvattenberedning när det är relevant. Ditt nät blir smartare vilket leder till bättre ekonomi och miljö. Dina kunder kommer även gilla ett bättre inomhusklimat och en app i telefonen där de kan planera och kontrollera sin inomhustemperatur.

Som grädde på moset ger Ngenic Tune en viss energieffektivisering då passiv energi i husen tas med i beräkningarna. Allt detta är möjligt oavsett om det är en ny undercentral eller om den är 15 år gammal.

Vill du veta mer?

Björn Berg

Kontakta Björn Berg:

Vill du hellre prata? Ring 0705-70 70 17 för mer information.