FairShare

IMD för flerbostadshus

Individuell mätning och debitering (IMD) ger rättvis fördelning av förbrukning, bättre energiprestanda och lägre kostnader. Vi har arbetat med fastighetsautomation sedan 1999 och erbjuder helhetsansvar för installation, service, drift, databehandling, rapportering och debitering. Vi projekterar systemen tillsammans med konsultbolag, installerar antingen med egen personal eller i samarbete med el-och rörinstallationsfirmor, driftsätter, övervakar, presenterar mätvärden i app eller webbsidor och hyresavi. Lägenhetsdisplayer finns som tillval, nyckelfärdigt för er som kund. Idag har vi mer än 20 000 lägenheter i drift.

Varför IMD?

  • Fördelar från gemensamma inköp, samtidigt rättvis fördelning av förbrukning. Det leder till bättre stämning bland grannarna.
  • Lägre kostnader för alla både genom lägre förbrukning och lägre fasta kostnader.
  • Från och med 1 juli 2021 är det lagkrav på installation av IMD för el, värme och varmvatten.
  • En investering som lönar sig på 2-4 år med dagens tariffer på el, fjärrvärme och vatten.
  • Var förberedd för framtidens energisystem med IMD el för solceller, elbilsladdning mm.

Nybygge, renovering och tillbyggnad (ROT) eller komplettering?

Varje installation kräver teknik som fungerar med den byggnad som den installeras i. När det gäller nyproduktion är det enklare då funktioner kan projekteras innan huset byggs. I en befintlig byggnad kan det ofta vara svårt att dra kabel, då passar vårt trådlösa sortiment med lång batteritid bättre. Eller en kombination av tråd och trådlöst.

Tillsammans med våra partners kan vi erbjuda:

  • Elbilsladdare och motorvärmare med debitering direkt till rätt lägenhet.
  • Smarta brand- och inbrottslarm.
  • Läckage- och översvämningslarm.
  • Portlås och tvättstugebokning.

Kontroll och kommunikation

Som fastighetsförvaltare får du kontroll över dina fastigheter och kan lätt se var olika förbrukningstoppar finns och när de uppstår. En sammanställning skickas i form av statistik tillbaka till såväl fastighetsförvaltare som boende via app, websida eller lägenhetsdisplayer. Den statistik som skickas tillbaka till fastighetsförvaltaren kan sedan ligga som underlag för fakturering. Kommunikation sker enligt standardiserade tekniker som MBUS, w-MBUS, Modbus, TCP/IP, och LoRa. Extern kommunikation hanteras mot olika fastighetsinformationssystem enligt BIM fast API-standard.

Styrning: Tune Highrise

Normalt styrs uppvärmningen endast genom avläsning av utetemperatur. Ingen hänsyn tas till sol, och vind eller till de boendes aktiviteter. Med styrningstillägget Tune Highrise tar vi hänsyn till alla parametrar. Detta ger en exakt styrning vilket i sin tur resulterar till en förbättrad boendekomfort samtidigt som det ger en sänkt uppvärmningskostnad.

Rättvisa förutsättningar

Ett flerfamiljshus är ett samhälle i miniatyr. Alla människor är olika och har olika behov. FairShare tar hänsyn till hur människor fungerar, tänker och reagerar. Olika delar av huset ger dessutom olika förutsättningar och möjligheter.

Ett komplett system

FairShare är ett komplett system som tar hänsyn till alla rättvisefaktorer. Systemet ger inte bara en siffra när det gäller förbrukningen utan är ett helt verktyg som styr och optimerar förbrukningen, och ger stöd till ytterligare åtgärder. Systemet är flexibelt och skalbart. Ni väljer själva vilka funktioner ni vill använda samt hur fördelningen av kostnaderna ska ske.

Vill du veta mer?

Gunnar Forsberg

Kontakta Gunnar Forsberg:

Vill du hellre prata? Ring 0706-90 69 11 för mer information.