Tjänster för elnätsbolag

Ditt elnät blir smartare med minimal investering. Vi effektiviserar ditt nät, erbjuder laststyrning så du kan sänka kostnaden mot överliggande nät och undvika topparna så du minskar risken för böter. Med rätt penetration kan du även skjuta på investeringar i expansionsområden.

Installationen är så enkel att den kan göras av kunden själv, och kan göras på de flesta värmepumpar för vattenburen värme, oavsett ålder. Ngenic Tune ger dig även efterfrågeflexibilitet som blir allt viktigare i och med ökad andel förnyelsebar energiproduktion.

Ovanpå allt detta får du kunder med optimalt inomhusklimat, sänkt förbrukning och kontroll på fickan.

Tjänster

  • Gridtuner

    Gridtuner

    Automatiserad kundflexibilitet

Kontakt

Angelika Lindeberg

Vill du hellre prata? Ring 0704-20 33 42 för mer information.