På svenska

Good to know (in Swedish)

 • Vem är handlare?

  Ngenic AB
  Dag Hammarskjölds väg 10A
  752 37 Uppsala
  Sweden

  Org nr: 556817-4790

 • Vem tar ansvar?

  Vi på Ngenic har ansvar för hemsidan och därmed köpet. Kreditkortsuppgifterna hanteras på en säker sida (SSL) och vi använder en tredjepartslösning som heter Mondido vilket gör att vi aldrig ser dina betaluppgifter.

 • Köpvillkor

  Du kan nedan läsa våra fullständiga köpvillkor.

 • Retur

  Om du inte är nöjd inom 30 dagar kan du kontakta oss på support@ngenic.se så betalar vi tillbaka pengarna, vi betalar även returen, och du skickar tillbaka produkten.

 • Återbetalning

  Så fort du meddelat oss att du inte vill ha produkten (inom 30 dagar) så återbetalar vi pengarna. Sedan kan det ta 2-3 bankdagar för att pengarna ska synas på ditt konto igen.

 • Annullering

  Du har enligt distansköplagen rätt att annullera din order inom 14 dagar från köptillfället, vi ger dig 16 dagar till. Så annullera eller ångra dit köp inom 30 dagar och du får pengarna tillbaka.

 • Åldersgräns

  Vi kräver att du som handlar är över 18 år. Sedan får man vara lite realistisk, vem under 18 år äger en värmepump?

 • Leveranstid

  Vi levererar produkten enligt utsatt leveransdatum. Vilket oftast är 7-14 dagar men p g a olika produktionstekniska aspekter så kan tiden variera. Men den aktuella leveranstiden står ALLTID specificerad vid köpet.

 • Leveransadress

  Vi levererar produkten med DHL och den kommer till din närmsta DHL Service Point. Du kommer att få en avi, antingen via e-post eller SMS då paketet finns att hämta ut. Vi levererar endast inom Sveriges gränser idag, men kommer inom kort öppna för beställningar i hela Norden.

 • Sekretesspolicy

  Vi behandlar dina personuppgifter enligt PUL och kommer inte sälja vidare dessa till andra företag eller parter. Du går med på att vi sparar de uppgifter vi behöver för att hålla ditt Ngenic-konto igång, så som namn, adress och e-port. Vi sparar inga betaluppgifter hos oss, dock så kommer vissa betaluppgifter sparas hos vår leverantör om du väljer att använda månadsavgift. Det är endast så att vi kan dra dessa 49 kr varje månad.

 • Total kostnad

  Den totala kostnaden av ditt köp framgår av specifikationen som du ser både innan och efter att du väljer att betala.

 • Valuta

  Alla köp görs idag i svenska kronor (SEK). Vi kommer i framtiden försöka stödja fler valutor men då kommer du enkelt kunna välja vilken valuta du vill betala i.

 • CVV2 /CVC2

  Vi kräver att CVV2 / CVC2-verifiering. Detta genomförs genom att du måste ange koden (tre siffror) när du gör ditt köp.

 • Kortutgivare

  Vi accepterar de flesta kort som finns på marknaden: Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, Debit MasterCard, Visa Debit, Laser, Solo, Diners, UK Maestro, JCB, Ukash Neo, Discover. Det är nog alla utom American Express.

 • Nöjd

  Vi vill att du ska vara nöjd. Så enkelt är det, allt ska funka och vara både användarvänligt och funktionellt. Är det inte det så är inte vi nöjda. Hör gärna av dig med feedback till info@ngenic.se så ska vi lyssna till dina synpunkter.

COMPLETE TERMS & CONDITIONS (IN SWEDISH)

Köpvillkor 2013-06-11.

1.Funktionalitet
Köpet avser en fysisk produkt som ger möjlighet att ansluta sitt värmesystem till en intelligent energitjänst, samt nyttjande av tjänsten för en given period. Tjänsten utgörs av smart styrning av värmesystem och kundinterface för att ändra inställningar. Vi kommer succesivt att erbjuda ökad funktionalitet för tjänsten.

2. Användarkonton
Ett aktiverat användarkonto behövs för att erhålla tjänsten. Användaren måste godkänna särskilda användarvillkor i samband med aktivering av användarkontot.

3. Priser
Prissättning anges i separata prislistor eller i direkt kommunikation till kund. Prissättning kan förändras över tid och vara föremål för tillfälliga och avgränsade kampanjer etc. Priset kan ha en komponent för den fysiska produkten och en komponent för nyttjande av tjänsten.

4. Leverans
Produkten skickas till uppgiven adress så snart det är möjligt eller på angiven tid för leverans. Om väsentlig leveransförsening uppstår meddelar vi er detta genom e-post. Det kan finnas tillfällen som gör det omöjligt att fullfölja beställningen, exempelvis då vår leverantör inte kan fullföljasitt åtagande till oss. Ersättning utgår inte vid en eventuell leveransförsening.

5. Supportåtagande
Vi lämnar instruktioner för installation och svarar på frågor inom 48 timmar. Kontakt via telefon på 073-985 90 29 (vardag kl. 9-17) eller mail support@ngenic.se.

6. Betalning
Betalning sker via betalkort direkt på www.ngenic.se eller faktura och betalas enligt dess specifikation. Fakturan skickas på uppgiven epostadress eller följer med i paketet vid leverans. Fakturering via epost sker i förekommande fall först i samband med att produkten levereras till uppgiven adress.

7. Garanti
Garanti i enlighet med konsumentköplagen gäller transparent gentemot oss, under förutsättning att garantiärendet inte faller under någon separat punkt i Köpvillkoren eller annan särskild överenskommelse träffats. Eftersom vi kontinuerligt arbetar med att korrigera buggar och andra felaktigheter skall återkrav och garantiärenden användas restriktivt och begränsas till situationer där funktionaliteten i produkten väsentligt hämmas och där vi inom skälig tid från att kunden uppmärksammat problemet inte gjort någon åtgärd. Vi kan inte ställas till svars för felaktigheter, brister eller problem i andra företags produkter, t.ex. värmepumpar, routrar eller modem.

8. Service- och reparationsärenden
Vid behov av service eller reparation av den fysiska produkten, skall alltid kontakt med Ngenic tas innanvaran återsändes.

9. Uppsägning
Om kunden slutar betala en eventuell priskomponent för nyttjande av tjänsten enligt punkt 3, inaktiveras tjänsten. Kunden kan när som helst säga upp nyttjandet av tjänsten, viket innebär att nästa planerade betalning ställs in och att tjänsten inaktiveras. Kunden kan ej återkräva tidigare betalningar, annat än i garantiärenden eller tillämpbar konsumentlagstiftning. Det kan finnas andra skäl till uppsägning, oavsett prisstruktur, som hanteras i användarvillkoren förtjänsten.

10. Befrielsegrunder (”Force Majeure”)
Ngenic är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt detta vatl, om underlåtenheten har sin grund i omständighet av det slag som anges nedan (Befriande omständighet) och omständigheten förhindrar eller försvårar fullgörandet i rätt tid därav. Såsom Befriande omständighet skall anses bl a myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommeneller ändrad lagstiftning, personalavgång, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning,förlust eller förstörelse av data i större omfattning eller egendom av väsentlig betydelse eller annan olyckshändelse av större omfattning. Om Ngenic önskar påkalla befrielse enligt bestämmelserna ovan skall Ngenic utan oskäligt dröjsmål underrätta kunden härom för att få åberopa omständigheten. Oavsett vad som ovan sägs om befrielse från påföljd äger ngenic under angivna omständigheter rätt att häva avtalet om fullgörande av vissförpliktelse försenats med 6 månader.

11. IML 2009
I tillämpliga delar gäller i övrigt IML 2009, se bilaga i länk.